MX / Latvijas novadu komandu kauss / Dobele, “Ceļa ēzeļu” mototrase